Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19519
Thác bản bia xã Trúc Cương tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương 海陽省至靈縣支碍 總竹崗社, sưu tầm tại đình xã Trúc Võng tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Người có hằng sản, hằng tâm thì sẽ được nhân dân báo đáp, hậu thế ghi ơn, đến ngày giỗ nghìn thu được thờ phụng mà tiếng thơm muôn thuở. Vị chánh hội thưởng thụ cửu phẩm bá hộ Nguyễn Văn Tích, kì lão Bùi Văn Tuyên v.v… cùng toàn thể mọi người trong xã lập bia ghi sự việc. Số là, dân xã có tu sửa đình vũ, chi phí khá lớn, người trong xã là Phạm Thị Tót đã xuất 20 đồng cùng với 5 sào ruộng giao cho toàn dân chi dùng. Dân thôn cùng thuận tình cho phép mẹ ruột của bà là Hoàng Thị Huề hiệu Diệu Huệ được làm Hậu thần. Ghi lệ cúng giỗ và qui định luân lưu được canh tác số ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)