Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19528
Thác bản bia xã Kiệt Đông 傑東社 sưu tầm tại đình xã Kiệt Đông tổng Kiệt Đặc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 77 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại Nhâm Ngọ (1942).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Việc báo đền công đức vốn là nghĩa lí đương nhiên vậy. Việc tu sửa ngôi đình của xã Kiệt Đông chi phí rất tốn kém, may có người xã Cù Sơn thuộc bản tổng là ông Nguyễn Văn Mười quên xuất của riêng gồm 200 đồng trợ giúp cho dân chi dùng. Nhớ công ơn đó toàn thể mọi người trong xã thuận tình kính phụng cha ruột của ông làm Hậu thần, hàng năm hưởng cúng lễ theo nghi thức. Ghi tên Hậu thần và các định lệ cúng giỗ, kèm số ruộng bằng chữ quốc ngữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)