Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後 神碑記
Kí hiệu:19699/700
Thác bản bia xã Đào Lâm huyện Gia Lộc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉祿縣社陶林社, sưu tầm tại cựu chỉ đền xã Đào Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 68 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 2 (1730).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Mặt 1 bia ghi số số ruộng do Hậu thần cung tiến cùng lệ giỗ Hậu.
Mặt 2 bia khắc nguyên bài vị của Hậu thần.
Ghi chú:
Bia bị vỡ và mờ mòn dòng đầu tiên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)