Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19716/17
Thác bản bia sưu tầm tại am chùa Thiên Phúc xã Phạm Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 18 x 28 cm và 45 x 60 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 420 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 18 (1757).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà Phạm Thị Mân hiệu Diệu Trịnh người thôn Phú Cốc xã Đoàn Lâm lấy chồng là ông họ Trần người bản xã nhân khi đền thờ thần Thượng đặng bị hư hại, đồ tế khí chưa được hoàn bị, bà đã xuất số tiền là 4 vạn 8 nghìn đồng và 150 sào ruộng cúng cấp cho việc tu tạo bản đền. Dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần, hưởng phúc thực, sau khi bà trăm tuổi sẽ hưởng cúng tế theo lễ nghi. Mặt sau bia ghi số tiền và ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)