Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
候神碑記
Kí hiệu: 19743
Thác bản bia xã Phạm Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện phủ Bình Giang 平江府青沔縣段林總范林社, sưu tầm tại chùa Thiên Phúc xã Phạm Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 67 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bản xã vốn mông ân phụng thờ Tôn thần Đại vương thượng đẳng linh vị, trải các triều được ban cấp sắc phụng sự, lập miếu ở phía tây bản xã, địa thế rất đẹp, khiến cho dân sinh ngày một nhiều, đời sống tốt đẹp, phát đạt cả tứ nghề: sĩ, nông, công, thương, tất cả đều nhờ có thần phù hộ. Trải thời gian, mưa gió dập vùi, bản xã định chọn thợ và xây dựng lại cho mới mẻ khang trang. Nay có ông Đào Tiến Kham người bản xã nguyện xuất trăm quan thanh tiền và 3 mẫu ruộng cung tiến vào quĩ công, bản xã thuận bầu cha đẻ của ông làm phụ thực sau Tôn thần, hàng hăm được hưởng thờ tự.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)