Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 19752
Thác bản bia thôn Đông xã Đoàn Lâm huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣段林社東村, sưu tầm tại đình thôn Đông tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 65 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 2 (1681).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Đặt ruộng để được phối thờ sau thần vốn là ước muốn lâu dài của mỗi người, xưa có ông Pham Công Chính đặt nghìn mẫu ruộng để chăm lo cho làng xóm, họ hàng, ơn nghĩa ấy nhân dân báo đáp vẫn còn đền nay. Còn bà hiền phụ họ Nguyễn là người giàu có nhưng nghĩ tới việc muốn tiếng thơm được lưu hậu thế đã phát của riêng gồm 100 quan sử tiền và 1 mẫu ruộng, 1 miếng ao giao bản thôn canh tác rồi lo việc tế lễ phụ thực đền thần. Nay lập bia ghi công đức của Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)