Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19773
Thác bản bia xã Hoạch Trạch huyện Đường An phủ Thượng Hồng 上洪府唐安縣穫澤社, sưu tầm tại đình xã Hoạch Trạch tổng Bình An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 53 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Các vị chức sắc, hương lão cùng toàn thể nhân dân tôn bầu Hậu thần. Bản xã có quan Tiên chính Cẩn sự lang Quang hiếu điện tự thừa Nhữ Lệnh Công xuât thân trong gia đình thi lễ, có tấm lòng thương yêu xóm làng, nay có cháu gái vì lấy được quan Tham tụng nên được ấm phong là chánh phu nhân. Vì thế hiệp bầu Nhữ lệnh công tự Từ Hòa hiệu Cẩn Hậu và vợ Nguyễn quí thị hiệu Từ Kiết nhụ nhân được làm Hậu thần, bốn mùa hưởng thờ cúng. Ghi ngày giỗ của các vị Hậu và lệ giỗ tại bản miếu .

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)