Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19774
Thác bản bia xã Hoạch Trạch huyện Đường An phủ Thượng Hồng 上洪府唐安縣穫澤社, sưu tầm tại đình xã Hoạch Trạch tổng Bình An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 57 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Quan viên, chức sắc cùng toàn thể nhân dân xã Hoạch Trạch lập bia bầu Hậu thần. Do người trong ấp có dòng họ Nhữ vốn thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, có nhiều công lao với đất nước như: quan Nhập thị tham tụng công bộ hữu thị lang, có vợ là Chánh phu nhân, cha của bà đã từng giữ chức Mậu lâm tá lang, phụng thị văn chức, mẹ bà cũng là người năng tích thiện. Năm nay dân rơi vào cảnh đói khát phu nhân đã xuất 10 mẫu ruộng và 300 quan tiền giúp bản xã chi tiêu công, vì thế dân nhất trí tôn bầu cha mẹ bà làm Hậu thần, hưởng thờ tự mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)