Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19838/39/40/41
Thác bản bia thôn Thượng xã Mộ Trạch huyện Đường An phủ Thượng Hồng上洪府唐安縣慕澤社上村, sưu tầm tại đình xã Mộ Trạch Thượng tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 70 cm, gồm 48 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 35 (1774).
Người soạn: Vũ Phương Lan武芳蘭; chức vị: Mậu lâm lang, Hình bộ Thanh hình ti lang trung.
Người tham đính: Vũ Huy Nhược 武輝惹; chức vị: Cẩn sự lang, Quang lí điện Tự thừa.
Người viết: Nguyễn Thế Phương 阮世芳; quê quán: thôn Hạ bản xã; chức vị: Thủ hợp.
Người khắc: Hoàng Trọng Tố 黃仲素; chức vị: Thạch tượng Bạt thạch đội Tả đội, Cai hợp.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Đền của ấp Mộ Trạch là chốn trang nghiêm, đã nhiều năm trải qua biến cố binh lửa, giặc cướp, năm Tân Mùi giặc tạm yên mới tập trung tu sửa lại. Khi ấy có Quận phu nhân đốc xuất tài lực cùng dân làng xây dựng tẩm miếu gồm 1 liên 2 chái để làm nơi phụng sự. Lại hưng công xây dựng thêm 3 gian 2 hạ của đình lớn hình chữ Công, một nhà thờ 1 gian hai chái. Chi phí lên đến hơn 3000 xâu tiền, thể chế trở nên tươi mới, đời sống nhân dân được yên ổn. Nhân dân cùng nhất trí bầu phu nhân và người chồng là Thiêm tri Thị nội thư tả Miên Trạch tử họ Vũ tự Thuần Hòa phủ quân làm Hậu thần. Lại bầu thêm người cô của bà là bà họ Nguyễn được phụ tế cùng. Trước tấm lòng của nhân dân, phu nhân không dám chối từ, lại cung tiến tiếp 200 quan tiền và ruộng tốt để làm ruộng hương hỏa. Khắc vào bia tên của các vị được bầu Hậu để lưu truyền. Kèm theo là số ruộng cung tiến và các nghi tiết cúng giỗ theo qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)