Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
…神碑記
Kí hiệu: 20496/20497
Thác bản bia xã Cập Nhất huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣及一社, sưu tầm tại miếu xã Cập Nhất huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 90 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 15 (1754).
Người soạn: họ Nguyễn.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Anh em Hoàng Khanh, Hoàng Thương, Hoàng Thị Xuyến… người bản xã đứng ra lập bia ghi việc dân xã này bầu bố mẹ họ làm Hậu thần ở miếu bởi họ đã hiến cho làng 110 quan tiền và 1 mẫu 1 sào ruộng. Có bài tán 12 câu ca ngợi công đức của gia đình họ Nguyễn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)