Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3759/3760
Thác bản bia xã Đằng Man huyện Kim Động phủ Khoái Châu 快州府金洞縣藤蔓社, sưu tầm tại đình xã Đằng Man huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 72 cm, gồm 33 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: Nguyễn Trọng Hạo 阮仲灝; học vị: Nho sinh trúng thức.
Người nhuận: Đào Đình Vượng 陶廷旺; chức vị: Tri huyện Đường Hào.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão xã Đằng Mạn bầu bà Trần Thị Cơm vợ lẽ ông Thị nội Thư tả Lễ phiên Huyện thừa họ Nguyễn là Hậu thần. Bà đã cúng cho bản xã 350 quan cổ tiền, 1 cái chiêng to và 4 sào ruộng. Ghi quy định cúng tế hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)