Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 3869/3870
Thác bản bia xã Tống Xá huyện Phù Cừ phủ Khoái Châu 快州府芙渠宋舍社, sưu tầm tại chùa xã Tống Xá tổng Viên Quang huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 75 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 11.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người viết chữ: Phạm Thanh 范清; quê quán: xã Từ Ô huyện Thanh Miện; chức vị: Cựu Huấn đạo.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bản xã từ tiền triều đã bầu các vị có công đức với dân làng làm Hậu thần, nhưng vì e giấy tờ bị mục nát nên cho ghi tạc vào bia đá để lưu lại công ơn của tiền nhân. Ghi tên, họ, duệ hiệu, chức vụ của những người đã công đức, đặt lệ cúng tế vào tháng 10 hàng năm.
Ghi chú: Dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)