Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 7457/7458
Thác bản bia thôn Thượng xã Hòa Bình huyện Văn Giang phủ Thuận Thành 順成府文江縣和平社上村, sưu tầm tại đình thôn Thượng xã Hòa Bình tổng Hòa Bình huyện Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 130 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 34 (1881).
Người soạn: họ Ngô 吳, tên hiệu: Đốc Hiên; chức vị: Quan học chính tỉnh Bắc Ninh.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Kỉ Tỵ, làng bị lũ lụt, đồng ruộng bỏ hoang tiêu điều. Ông Bá hộ Lê Quỳnh đã tận lực trợ giúp dân. Ông đã xuất ra 1 mẫu 5 sào ruộng và 200 quan tiền để mua ruộng cấp cho dân đinh. Toàn dân ghi ơn ông, bầu ông là Hậu thần, quy định tế lễ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)