Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 7656/7657
Thác bản bia xã Ốc Nhiêu huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣沃饒社, sưu tầm tại đình xã Ốc Nhiêu tổng Hòa Bình huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 76 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 4 (1796).
Người soạn: Chu Quốc Cơ 朱國基; chức vị: Hương lão.
Người viết: Chu Quốc Dụng 朱國用; chức vị: Hương biểu.
Người khắc: Nguyễn Đình Ngạn 阮廷彥; quê quán: thôn Miếu xã Long Châu.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Cán trưởng kiêm Trùm trưởng Lê Hữu Thanh ở bản xã là người nhân hậu mẫn cán, thượng hòa hạ mục. Ông đã cúng cho xã 55 quan tiền dùng vào việc công, lại cúng 2 mẫu 2 sào ruộng. Xã ghi nhớ công đức suy tôn ông làm Hậu thần và qui định việc cúng tế Hậu thần hàng năm, vợ ông được phối hưởng. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)