Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 7658/7659
Thác bản bia xã Ốc Nhiêu huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣沃饒社, sưu tầm tại đình xã Ốc Nhiêu tổng Hòa Bình huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 78 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 3 (1795).
Người soạn: Chu Quốc Cơ 朱國基; chức vị: Cựu sinh đồ.
Người viết: Chu Quốc Dụng 朱國用; chức vị: Hương lão.
Người khắc: Nguyễn Đình Ngạn 阮廷彥; quê quán: thôn Miếu xã Long Châu.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Hiệu sinh Ngô Huy Diệu ở bản xã là bậc danh nho. Năm Canh Tuất ông đã cúng cho xã 110 quan thanh tiền dùng vào việc công; lại cúng 4 mẫu 4 sào ruộng để gửi giỗ. Dân làng biết ơn suy tôn ông làm Hậu thần và vợ ông được phối hưởng; ông lại cúng xã 30 quan tiền để tu sửa đình làng. Bia ghi công đức Hậu thần và những quy định cúng giỗ hàng năm, có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)