Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8278/8279
Thác bản bia xã Mỹ Xá huyện Đông An phủ Khoái Châu 快州府東安縣美舍社, sưu tầm tại đình xã Mỹ Xá tổng Khóa Nhụ huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 57 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Dân xã tích đọng các khoản tô dung binh đao, không có khả năng chi trả. Các ông Trần Hiến, Trần Đình Nhuệ, Trần Văn Tiên thuộc họ Trần nhớ đến công đức tổ tiên, tự nguyện bỏ ra 80 qua tiền, 2 mẫu ruộng tốt giao cho dân chi dùng vào công việc. Các vị quan viên, chức sắc, dân thôn tôn bầu bố của ba ông là Trần Không Giám là Hậu thần. Ghi 3 điều lệ dùng vào việc thờ Hậu thần, cũng như thờ thần hàng năm ở đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)