Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 19636/37/38
Thác bản bia thôn Chỉ Kính xã An Lạc huyện Tiên Lữ phủ Khoái Châu 快州府仙侶縣安樂社止敬村, sưu tầm tại đình thôn Chỉ Thiện xã An Lạc tổng Hải Yến phủ Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 3 mặt, khổ 55 x 80 cm; 55 x 77 cm, gồm dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Lợi .
Niên đại: Chính Hòa thứ 8 (1687)
Người soạn: họ Đỗ 杜; quê quán: Hải Dương; học vị: Thư toán khoa Ất Mão; chức vị: Đề lại huyện Tiên Lữ.
Người viết: họ Cao 高; học vị:Thư toán khoa Bính Dần; chức vị: Đề lại huyện Tiên Lữ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Mặt 1: Ghi việc hàng năm bản xã phụng thờ Đại vương công chúa cùng với việc tế tự Hậu thần các tiết, kính biếu theo như nghi lễ.
Mặt 2: Hương lão cùng toàn thể mọi người trong thôn cùng lập bia bầu Hậu thần. Bản thôn xây dựng đình mà không có tiền chi dùng, may có người trong thôn là xã trưởng Phạm Đắc Trung tự Phúc Ngự cùng với vợ Phạm Thị Đán hiệu Từ Đức có 1 thửa 5 sào ruộng cộng là 1 mẫu 4 sào và 20 quan sử tiền giao cho bản thôn xây đình. Nay bản thôn ứng bầu hai vợ chồng làm Hậu thần.
Mặt 3: khắc đơn do Hậu thần tự xin được gửi Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)