Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
候神碑記
Kí hiệu: 19665
Thác bản bia xã Phù Liễu tổng Canh Hoạch huyện Tiên Lữ phủ Tiên Hưng 先興府仙侶縣耕獲總扶柳社, sưu tầm tại đình xã Phù Liễu tổng Canh Hoạch phủ Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 64 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Thập lí hầu Bùi quí công tự Đình Can là người giàu có mà không kiêu căng, đem tài năng để giúp đỡ cho bản xã. Hâm mộ công đức của ông bản xã bầu ông làm Hậu thần, ông tự xuất thanh tiền trợ giúp công việc của xã. Lại xuất ruộng tốt gồm 5 sào giao cho bản xã canh tác, làm của hương hỏa lâu dài. Hàng nawmg vào ngày chính giỗ bản xã biện lễ dâng cúng theo nghi tiết .

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)