Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 7511/7512/7513/7514
Thác bản bia xã Quỳnh Lâu huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣瓊樓社, sưu tầm tại đình xã Quỳnh Lâu tổng Quỳnh Hoàng huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 4 mặt, khổ 32 x 49 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767).
Người soạn và viết: Đào Đình Luận 陶廷論; quê quán: xã Hà Liễn; học vị: Sinh đồ; chức vị: Huyện thừa.
Chủ đề:
Bầu Hậu, Biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm trước, xã Quỳnh Lâu chọn bầu 4 vị thuộc gia tộc họ Mạc làm Hậu thần. Nay Xã trưởng cùng các sắc mục trong xã dựng bia khắc lời cam kết thờ phụng. Bia ghi các qui định cúng giỗ, số tiền số ruộng đóng góp và dòng chữ thần vị của 4 vị Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)