Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 7737/7738/7739
Thác bản bia xã Câu Tử huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn 荊門府水棠縣勾子社, sưu tầm tại đình xã Câu Tử tổng Thái Lỗi huyện Thủy Nguyên tỉnh Kiến An.
Thác bản 3 mặt, khổ 23 x 62 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng thứ 1 (1801).
Người viết: Mạc Nhược Quan 莫若冠; chức vị: Cựu Xã chánh.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Mạc Phúc Tưởng ở bản xã là con nhà lương thiện, lại là người năng lực mẫn cán nên được bầu làm Xã trưởng. Nay hai con ông là Mạc Đình Tôn và Mạc Đình Dụng cúng cho xã 12 quan tiền và 1 sào ruộng. Bản xã ghi nhớ công đức bầu ông làm Hậu thần và qui định việc cúng giỗ hàng năm theo nghi thức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)