Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8476
Thác bản bia xã Phú Kê huyện Tiên phủ Nam Sách 南策府先明縣富社, sưu tầm tại đình xã Phú Kê tổng Phú Kê huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 63 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 1 (1663).
Người khắc chữ: Nguyễn Lương Chức 阮良聀; quê quán: bản xã
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bản xã có người tên Bắc đã chết 3 hoặc 4 năm, nhưng quan trên vẫn bắt nộp phạt, anh em công tộc lại không còn ai, quan trên bắt xã nộp 500 quan tiền. Bản xã đã phải bán 50 mẫu ruộng công và nhiều người trong xã đã đóng góp tiền để xã nộp phạt. Quan viên, bản xã bầu họ làm Hậu thần, ghi họ và tên từng người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)