Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8485/8486
Thác bản bia xã Trung Lăng huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣中陵社, sưu tầm tại chùa Khánh Quang xã Trung Lăng tổng Phú Kê huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 66 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Phúc Thái thứ 3 (1645).
Người khắc chữ: Nguyễn Giáp 阮甲.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những vị chức sắc trong xã bầu một người nào đó làm Hậu thần. Ghi họ và tên những người làm chứng.
Ghi chú: Bia chữ nhỏ rất mờ không đọc được nội dung chính.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)