Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8493
Thác bản bia xã Phú Kê huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣富社, sưu tầm tại đình xã Phú Kê tổng Phú Kê huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 92 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: Đỗ Viết Minh 杜曰明; học vị: Giám sinh.
Người khắc: Nguyễn Lương Chức 阮良聀 .
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Vũ Thị Gương người bản xã, đã cúng cho xã 100 quan tiền để chi dùng vào việc quan dịch. Quan viên, dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi họ và tên các vị hương lão cùng những người làm chứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)