Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8496
Thác bản bia xã Phú Kê huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣富社, sưu tầm tại đình xã Phú Kê tổng Phú Kê huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 77 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 3 (1678).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc dân xã Phú Kê bầu một vị nào đó làm Hậu thần.
Ghi chú: Bia rất mờ không đọc được.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)