Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8698
Thác bản bia thôn Phú Cơ xã Thọ Hàm huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣壽含社富機村, sưu tầm tại đình xã Phú Cơ tổng Kinh Khê huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 74 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 1 (1793).
Người soạn: Phạm Duy Thức 笵惟式; học vị: Nho sinh.
Người viết: Vũ Doãn Thưởng 武允賞; quê quán: bản xã; chức vị: Xã trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Đoàn Đắc Ý tuổi đã cao, đã cúng cho thôn Phú Cơ 40 quan tiền và 1 sào rưỡi ruộng để thôn giải quyết việc công. Quan viên, dân thôn tôn bầu ông làm Hậu thần, quy định lệ biếu lúc sống và cúng giỗ sau khi mất. Có bài minh 8 câu ca tụng công đức ông Đoàn Đắc Ý.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)