Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8940
Thác bản bia xã Xuân Cát huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣春葛社, sưu tầm tại chùa Cát Khánh xã Xuân Cát tổng Đại Công huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 70 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã thiếu tiền để trả nợ, hai ông Phạm Nhân Hiền tự là Phúc Năng và Phạm Nhân Minh tự là Phúc Toàn, mỗi người cúng cho xã 25 quan. Quan viên, hương lão bản xã tôn bầu hai ông làm Hậu thần. Ghi qui định lệ biếu cỗ và thể thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)