Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8941
Thác bản bia xã Xuân Cát huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣春葛社, sưu tầm tại chùa Cát Khánh xã Xuân Cát tổng Đại Công huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 80 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Đức thứ 1 (1672).
Người soạn: Đỗ Viết Minh 杜曰明; quê quán: xã Phú Kê; học vị: Giám sinh.
Người viết: Tạ Đình Lãm 謝廷攬; quê quán: xã Châm Khê; chức vị: Hiệu sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có nhiều việc quan, binh dịch nặng nề. Ông Phạm Quang Hoa tự là Phúc Tiến đã cúng cho xã 20 quan tiền. Quan viên, hương lão lập tờ đoan ước, tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi quy định lệ biếu cỗ và thể thức cúng giỗ. Có bài minh 14 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)