Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8942/8943
Thác bản bia xã Xuân Cát huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣春葛社, sưu tầm tại chùa Cát Khánh xã Xuân Cát tổng Đại Công huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Đức thứ 2 (1673).
Người soạn: họ Hoàng 黃; học vị: Giám sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã hàng năm theo lệ phải cung cấp binh lính cho nhà nước, nên phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Ông Nguyễn Phúc Thịnh đã cúng cho xã 70 quan tiền sử và 1 mẫu ruộng. Quan viên, hương lão bản xã tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi tờ đơn bầu và quy định thể lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)