Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 8946/8947
Thác bản bia xã Xuân Cát huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣春葛社, sưu tầm tại chùa Cát Khánh xã Xuân Cát tổng Đại Công huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 63 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người soạn và viết: Nguyễn Công Đào 阮公陶; quê quán: bản xã; chức vị: Xã chánh.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có nhiều viêc công, cần tiền chi tiêu, vợ chồng ông Phạm Nhân Bảo và bà Nguyễn Thị Thất cúng 100 quan tiền, được tôn Bầu Hậu thần; ông Phạm Nhân Huy và vợ là bà Đỗ Thị Giai cúng 110 quan tiền, được bầu làm quan viên trùm xã. Xã lập thệ ước, miễn cả đời cho các vị trên mọi khoản đóng góp về việc binh, việc hộ và miễn phu dịch. Khi làng có việc được dự ăn cỗ ở đình, ngồi mâm nhất, sau cỗ có lễ biếu. Vào dịp tổ chức ca hát, vợ chồng ông Phạm Nhân Bảo và bà Nguyễn Thị Thất được dự ngồi chiếu nhất, vợ chồng trùm xã Phạm Nhân Huy và vợ là bà Đỗ Thị Giai được ngồi giường nhất, không phải ngồi chung với mọi người khác.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)