Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10062/10063
Thác bản bia xã Lan Niểu huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣蘭裊社, sưu tầm ở đình xã Hòa Niểu tổng Văn Hòa phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ đều 40 x 70cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713).
Người soạn: không ghi.
Người viết: Phạm Đức Thạc 范德碩, quê quán: bản xã.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Do việc tranh chấp về địa giới ruộng đất của, xã không có tiền để theo việc kiện tụng. Nay ông họ Nguyễn tự Phúc Bình và vợ bà Phạm Thị Kiệm hiệu Từ Hậu đã bỏ ra 50 quan tiền sử cho xã lo việc quan. Quan viên, hương lão, dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Có ghi bài vị của Hậu thần và quy định lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)