Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10111/10112
Thác bản bia thôn Đại xã Cổ Trai huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣古齋社大村, sưu tầm ở đình thôn Đại xã Cổ Trai tổng Cổ Trai phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ đều 40 x 50cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Chính Hòa thứ 25 (1704).
Người soạn và viết: Hoàng Chi Phù 黃枝扶; chức vị: Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Dương Văn Nho tự Phúc Lâm và vợ bà Nguyễn Thị Đạt hiệu Diệu Kính đã cúng cho làng 80 quan tiền và 1 sào ruộng giá 20 quan tiền sử. Quan viên, dân làng tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)