Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10113/10114
Thác bản bia thôn Đại xã Cổ Trai huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣古齋社大村, sưu tầm ở đình thôn Đại xã Cổ Trai tổng Cổ Trai phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ đều 37 x 65cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người soạn và viết: Trần Quang Hoa 陳光花; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Trần hiệu Diệu Nghĩa cúng 50 quan tiền và 1 sào ruộng giúp cho bản thôn làm đình. Quan viên, dân thôn tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm, cùng họ và tên những người làm chứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)