Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10626/10627
Thác bản bia xã Bách Hoa huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣柏華社, sưu tầm ở trong đình xã Bách Phương tổng An Luận huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 82cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 12 (1691).
Người khắc: Nguyễn Văn Kế: 阮文計.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Ngô Văn An tự Huyền Ninh và vợ bà Trịnh Thị Bạc hiệu Diệu Yên, đã cúng cho xã 80 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Quan viên, hương lão và dân xã Bách Hoa huyện An Lão phủ Kinh Môn tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)