Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10632/10633
Thác bản bia xã Bách Hoa huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣柏華社, sưu tầm ở trong đình xã Bách Phương tổng An Luận huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 51 x 94cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Hoàng Tri Chỉ và vợ bà Trịnh Thị Bảo ở xã Bách Hoa huyện An Lão phủ Kinh Môn, đã cúng cho xã 80 quan tiền và 1 mẫu 5 thước ruộng để chi vào việc công. Quan viên, hương trưởng và dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)