Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10892/10893/10894/10895
Thác bản bia thôn Đống Phật xã Câu Trung huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣溝中社埬村, sưu tầm ở đình xã Câu Trung tổng Câu Thượng huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 4 mặt, khổ 49 x 100cm và 30 x 100cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: họ Nguyễn 阮, học vị: Quốc tử giám Giám sinh, hai lần thi đỗ Tam trường vào năm Đinh Sửu và năm Bính Tuất.
Người viết: Phạm Công Trực 范公直.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Bổng hiệu Diệu Hậu, bà Nguyễn Thị Tuất hiệu Diệu Thành và bà Vũ Thị Tín hiệu Diệu Minh, đã cúng cho làng mỗi người 100 quan tiền để làng xây đình. Quan viên, dân làng đã thuận bầu họ làm Hậu thần. Ghi bài vị của các Hậu thần và lệ cúng tế hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)