Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11098/11099
Thác bản bia xã Đại Phương Lang huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣大芳琅社, sưu tầm tại miếu xã Đại Phương Lang tổng Đại Phương Lang huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 28 x 45cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 8 (1687).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản giáp thiếu tiền công dịch, ông Nguyễn Công Gia nộp cho bản giáp 50 quan sử tiền để chi dùng vào việc trên. Quan viên, hương lão, dân bản giáp xã Đại Phương Lang họp tại đình tôn bầu ông là Hậu thần. Ghi qui định cúng tế hàng năm đối với Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)