Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20571/20572/20573/20574
Thác bản bia thôn Đoài xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương 宜陽縣天祿社兌村, sưu tầm tại đình xã Đại Lộc tổng Đại Lộc huyện Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 70; 38 x 60 và 17 x 60 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chiêu Thống thứ 1 (1787).
Người soạn: Trần Huy Bá 陳輝伯; chức vị: Tướng sĩ lang
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Đinh Mùi (1787) nhân việc thôn Đoài tu tạo cột hương, bà Đồng Thị Thệ bỏ ra 180 quan tiền cho thôn chi dùng vào công việc. Tiếp đó bà Thệ lại bỏ ra 1 sào rưỡi đất vườn, 1 mẫu ruộng để dân làm hương hỏa. Quan viên, dân làng nhất trí bầu bố mẹ bà Thệ làm Hậu thần, hưởng giỗ tại đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)