Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20591
Thác bản bia xã Hòe Thị huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府…縣槐市社, sưu tầm tại đình xã Hòe Thị tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 75 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: họ Đỗ 杜; học vị: Giám sinh.
Người viết chữ: họ Phạm 范; quê quán: bản xã; học vị: đỗ Thư toán khoa Ất Mão.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân 4 giáp trong xã bầu Hậu thần cho bà Nguyễn Thị Niên hiệu Diệu Trung và qui định việc cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)