Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 7735/7736
Thác bản bia xã An Ninh Ngoại huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn
荊門府水棠縣寧外社, sưu tầm tại đình xã An Ninh tổng Phù Lưu huyện Thủy Nguyên tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 52 cm và 28 x 46 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 3 (1731).
Người soạn: Nguyễn Đăng Đệ 阮登第; chức vị: Xã chánh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Bảo Thái thứ 2 (1721) bản xã hưng công xây dựng đình làng, bà Nguyễn Thị Cúc đã cúng 80 quan tiền sử và 2 sào ruộng tế điền nên được xã bầu làm Hậu thần hưởng cúng giỗ hàng năm. Nay nhân khi xã lợp ngói ngôi đình, con cháu bà Cúc lại cúng cho làng 10 quan tiền cổ và 1 sào ruộng dùng vào việc hương đăng, bản xã ghi nhớ công đức suy tôn ông tiền phủ sinh kiêm Văn xướng tổng Phạm Tuyển hiệu Phúc Hậu làm Hậu thần và quy định việc cúng giỗ hàng năm theo nghi thức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)