Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 7808/7809
Thác bản bia thôn Bái xã Bái Triền huyện Thượng Nguyên phủ Thiên Trường 天長府上元縣沛廛社沛村, sưu tầm tại đình xã Bái Trạch tổng Giang Tả huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 20 x 30 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 7 (1756).
Người và viết: Vũ Khản 武侃.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Vũ thụy Trinh Tiết cúng 1 mẫu 1 sào ruộng và 1 thửa ao cho làng nên được dân làng suy tôn làm Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm, tổ tiên bà được cùng phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)