Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后佛碑記
Kí hiệu: 10914/10915Thác bản bia xã Cố Đới huyện Nam Chân phủ Thiên Trường đạo Sơn Nam 山南道天長府南真縣固帶社, sưu tầm ở đình xã Cố Bản tổng Trình Xuyên Hạ huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 61 x 96cm, gồm 41 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 18 (1757).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan Vũ huân Tướng quân tước Đôn Trung hầu là người đức hạnh, phú quý mà không kiêu căng, giầu có mà hiếu lễ, thường xuyên cấp tiền bạc để trợ giúp xóm làng. Quan viên, hương mục và dân làng đã tôn bầu ông làm Hậu thần. Ông lại cấp cho làng 100 quan tiền và 7 mẫu 7 sào ruộng và 7 sào ao để chi dùng vào việc hương khói. Có ghi lệ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)