Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2644/2645
Thác bản bia thôn Lí Châu xã Thuần Trung huyện Nam Đường phủ Anh Đô 英都府南塘縣純中社里州村, sưu tầm tại chùa thôn Mĩ Trung xã Trường Mĩ tổng Thuần Trung phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 50 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Anh .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 23 (1762).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Trước đây, 4 dòng họ từ các huyện Đan Phượng, Phúc Lộc, Tiên Phong, Thượng Phúc tụ tập về ở bãi ven sông này lập ra thôn Lí Châu. Đến năm Nhâm Dần mới khai hộ tịch, chiếu bổ binh dịch, mọi công việc thôn đều phải tự lo liệu. Trong thôn có ông Kính Vũ bá Nguyễn Văn Kính, người Đan Phượng, nguyên là Cựu Xã trưởng đã tự bỏ tiền nhà ra lo các công việc chung. Vào năm mất mùa ông còn phát thóc gạo ra giúp đỡ người nghèo. Vì vậy dân thôn bầu ông làm Hậu thần. Nhân đó ông lại hiến 1 chiếc chiêng và 3 sào ruộng để thôn thờ cúng thần và 100 quan tiền cùng 6 mẫu ruộng để lo hương hỏa. Bản thôn lập khoán ước nhận ruộng, tiền và qui định các thể thức cúng giỗ Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)