Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2650/2651
Thác bản bia thôn Mĩ Trung huyện Nam Đường phủ Anh Sơn 英山府南塘縣美中村, sưu tầm tại chùa thôn Ngọc xã Trường Mĩ tổng Thuần Trung phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 11.
Niên đại ước đoán: năm Minh Mệnh thứ 11 (1830).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Viên Cai đội Huấn Tài hầu Nguyễn Văn Huấn và vợ Hoàng Thị Chử cúng cho thôn 310 quan, 1 mẫu ruộng và 2 sào vườn để thờ phụng thần và chi dùng cho việc công. Bản thôn tôn bầu hai người làm Hậu thần. Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.
Ghi chú: Niên hiệu “Vĩnh Thịnh” trên thác bản là ngụy tao.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)