Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10101/10102
Thác bản bia thôn Thu Lũng xã Hảo Hợp huyện Chân Phúc phủ Đức Quang 德光府真福縣好合社秋隴村, sưu tầm ở đền xã Thu Lũng huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ đều 60 x 105cm, gồm 44 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2100 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 16 (1755).
Người soạn: Nguyễn Huy Oánh 阮輝瑩 hiệu Thạc Đình 碩亭; quê quán: xã Lai Thạch huyện La Sơn (nay thuộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh); học vị: Thám hoa khoa Mậu Thìn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 9 (1748) đời vua Lê Hiển Tông; chức vị: Hoằng tín đại phu Thượng bảo Tự khanh.
Người viết: Tăng Thọ Dũng 增壽勇; chức vị: Cai hợp Nội phiên đồng Tri phủ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Hoàng tự Khắc Dòng làm quan Chánh đội trưởng và vợ bà Phạm Thị Kim người Thư Trì huyện Kiến Xương, đã cúng cho xã 300 quan tiền và 5 mẫu ruộng. Quan viên, hương lão, dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Có ghi vị trí, diện tích ruộng cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)