Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 2359/2463
Thác bản bia xã Đổng Viên huyện Tiên Du 仙遊縣董園社, sưu tầm tại từ đường họ Bùi xã Đổng Viên tổng Phù Đổng huyện Tiên Du, Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 91 cm, gồm 37 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Đô hiệu điểm Bùi Huy Ánh người ở giáp Đông Nhất thuộc bản xã. Ông làm quan thanh liêm, khi trấn ở đất Tuyên Quang ông đã dẹp giặc cứu dân, ông được dân xã yêu mến, bầu làm Hậu thần. Ông bèn cúng cho xã 4 mẫu ruộng và 400 quan. Dân xã chia nhau cày cấy để lo việc cúng lễ. Có bản cam kết các nghi thức cúng tế (giáp Đông Nhất). Có quy định bố mẹ ông được phối hưởng. Có ghi các xứ ruộng như: Cống đá, Đường đắp, Đầm bói, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)