Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10344/10345
Thác bản bia thôn An Nội xã Nội Hộ huyện Yên Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣內戶社安內村, sưu tầm ở đình xã An Nội tổng Lạc Tân phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 80cm và 15 x 65cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn có việc kiện cáo với thôn Thượng tốn kém nhiều tiền. Ông Nguyễn Đăng Kế đã cúng 60 quan tiền cho thôn vào việc công và 1 mẫu ruộng để chi tiêu vào việc cúng giỗ sau này. Hương lão, dân thôn tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm và vị trí, diện tích ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)