Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 16178
Thác bản bia xã Bắc Dã huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà 北河府金花縣北野社, sưu tầm tại đình xã Bắc Dã tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 2 (1794).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Quí Sửu xã làm sổ hộ tịch, thiếu tiền chi phí, ông Nguyễn Phúc Oánh người trong xã đã giúp đỡ tiền chi dùng. Sau ông lại cúng 55 quan tiền và 2 mẫu ruộng để mua Hậu. Quan viên, dân xã ghi ơn và tôn bầu ông làm Hậu thần. Qui định cúng giỗ hàng năm như nghi thức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)