Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20029
Thác bản bia xã Thư Cưu huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣雎鳩社, sưu tầm tại chùa xã Thủ Cưu huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 77 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Văn Quý cùng vợ Trịnh Thị Nhu người bản xã cúng cho xã 250 quan tiền, 1 mẫu ruộng chi vào việc đèn hương. Mọi người trong xã nhất trí bầu vợ chồng ông làm Hậu thần. Ghi 3 điều qui định về lễ vật dùng vào ngày giỗ cho hai người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)