Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20064/20065
Thác bản bia xã Lỗ Giao huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣魯郊社, sưu tầm tại lăng Thị Nội xã Lỗ Giao huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 60 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dụng Thọ bá họ Trần, tên tự Pháp Toàn người bản xã làm quan trong triều, đóng góp cho dân 1 mẫu 6 sào ruộng được mọi người nhất trí bầu bố mẹ ông làm Hậu thần. Ghi 3 điều lệ về lễ vật dùng vào ngày giỗ cho bố mẹ ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)