Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 629/630
Thác bản bia giáp Môn Tự phường Nhật Chiêu huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên 奉天府廣德縣日昭坊門寺甲, sưu tầm tại chùa Nhật Chiêu phường Nhật Tân huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 41 x 56 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1839)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Giáp Môn Tự định lợp chùa bằng mái ngói Vừa khi có bà Chu Thị Hợp là vợ của quan Huyện thừa Nguyễn Đình Liên người xã Nguyệt Áng huyện Thanh Trì, cúng 100 quan tiền để chi phí và 3 mẫu 6 sào ruộng, đồng thời xin cho cha mẹ và anh trai được làm Hậu thần Bản giáp chi cho chùa 3 sào ruộng để dùng cho việc đèn hương, số còn lại thì sẽ phát canh để hàng năm có tiền cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)